Vad är Naprapati?

Vad är Naprapati? och vad gör egentligen en Naprapat?

För att bli naprapat genomgår man en högskoleutbildning 4 år, som ledet till en legitimation inom hälso och sjukvård.

Utbildningen är mycket omfattande medicinskt och anatomiskt inriktad för att ge naprapaten alla förutsättningar att känna igen både vilka tillstånd som kan behandlas, samt vilka som ska vidare till andra delar av sjukvården.

När naprapaten tagit examen går den 1 års legitimationspraktik, detta består av 9 månader under handledning av legitimerad naprapat, men även 3 månader på sjukhus, genom auskultation av läkare inom relaterade områden.

Som naprapat är man speciellt inriktad på kroppen ur ett anatomiskt och biomekaniskt perspektiv.

Detta betyder att en naprapat kan analysera smärttillstånd, men även hitta orsaken till t.ex. strålande smärta, domningar m.m.

Ditt första besök

Vid ett första besök hos en naprapat, går man först igenom sjukdomshistorik och annat för att bilda en uppfattning om vem just du är och hur man bäst kan hjälpa dig.

Därefter går man igenom kroppen, för att hitta vad som orsakar problemet/problemen

Här har naprapaten många olika verktyg och tekniker för att behandla besväret.

Det klassiska ”knaket”

Dels kan det vara det klassiska “knaket” (som egentligen bara är gas som frigörs ur ledkapslarna), men även många andra tekniker och behandlingssätt som naprapater kan.

Liksom en hantverkare med sin hammare, finns det fler verktyg och finesser.

Det handlar om att välja rätt verktyg vid rätt tillfälle.

Då en naprapat många gånger är idrottsintresserad, kan den även använda sin spetskompetens inom detta område.

Inte bara genom klassiska rehab-övningar, men även för att analysera och ge träning på många fler nivåer.

Vi på Resultat Naprapat har dessutom valt att lägga stor vikt vid kompetens och utvecklar oss ständigt på nya områden.

Vi har däför kunskap inom både nålbehandling, så kallad Dry Needling men även Funktionell Neurologi.

Allt för att öka verktygen och se till att behandlingens resultat når högsta tänkbara nivå.

Hur går ett besök till?

Hos oss på Resultat Naprapat uppskattar vi om ni lägger ordentligt med tid på er hälsodeklaration.

Med detta sagt så vet vi att det inte alltid är så lätt att sammanställa.

Gör så gott du kan! (Det brukar vara gott nog)

Då vi behöver veta allt om er innan är det bra om hälsodeklarationen är så komplett som möjligt.

På så sätt kan vi istället använda tiden ni betalar för, till behandling.

Efter en noggrann patientberättelse och en förklaring av vad ditt besvär är, kommer ni få ta av er kläderna.

Vi på Resultat Naprapat använder visuell undersökning vilket betyder att ni står i underkläder, alternativt korta tights och sporttopp

Detta för att inte missa att t.ex. En fot kompenserar för en höft, som eventuellt leder till nackbesvär.

Därefter kommer undersökningen, detta kan vara individuell beroende på besväret, men naprapaten ser över ledrörligheten i de involverade områdena, samt funktionstestar muskler.

När det är dags för själva behandligen, kommer naprapaten välja de olika tekniker som behövs för att rätta till problemet.

Det kan vara allt från manipulation, träning, triggerpunktsbehandling eller andra tekniker naprapaten har utbildning och kunskap i.

Vi tycker även att det är viktigt att du förstår och är med på allt som händer.

Om du har förståelse för vad som görs och vad som lett till detta tillstånd, kan man i många fall undvika återfall.

Ibland kan det vara komplicerat, men vi försöker alltid att utbilda dig så gott vi kan.

Välkommen till oss!