Manipulation

Manipulation är en behandlingsteknik som används med syfte att återskapa normal rörlighet och lindra smärta från leder och omkringliggande vävnad.

Under en manipulation tar vi ut en ledrörelse hos dig som är avslappnad.

Sedan utförs en snabb rörelse som stretchar ledkapseln vilket leder till ökad rörlighet i leden.

Behandlingen anses sänka inflammation i den lokala vävnaden och ska förhindra smärtsignaler att nå ryggmärgen.

Manipulationen anses även sänka aktivitet i hjärnan smärtcentrum och ökar frisättning av endorfiner och dopamin. På det sättet lindras smärtan och man känner välbefinnande och avslappning.

Vad händer när det knäcker/knäpper till?

Detta kallas kavitation och sker till följd av ett reducerat tryck i ledkapseln; när ledvätskan tillfälligt omvandlas till gasform.

Att tänka på vid manipulationsbehandling:

Ska ej utföras vid akuta skador eller sjukdomar i området.

Behandlingseffekten av manipulation är oftast kortvarig.

Däremot anses det vara effektivt att kombinera manipulation med andra behandlingstekniker och träning.

Manipulationsbehandling av vissa delar av nacke ska undvikas om patienten har flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar eller användning av blodförtunnande mediciner.

Manipulation används vid:

  • Stelhet i leder
  • Spända muskler
  • För att optimera motoriska nervsignaler
  • Huvudvärk

Se varför patienter är så nöjda med oss 🙏