IASTM-Behandling

IASTM-Behandling

IASTM, eller (Instrumentell assisted soft tissue mobilisering), är en teknik vi använder oss av vid behandling av kroppens mjukvävnad.

Behandlingen går ut på att man skapar kontrollerade mikrotrauma i mjukvävnaden som stimulerar till en lokal inflammatoriska processer.

Som svar på denna inflammatoriska processen och mikrotrauman, startas lokala läkningsprocesser i den behandlade vävnaden som resulterar i en förändring av vävnaden.

Ärrvävnad efter till exempel sträckningar bryts ned och tillåter en bättre läkning.

Denna typ av behandling går också under namn som Grason, FAKTR, SASTIM, AYSTM och Gua sha.

Att tänka på vid IASTM:

Behandlingen kan va lite smärtsam och ge lättare blåmärken ( peteciae/rödhet i huden)

IASTM används vid

  • Behandling av mjukvävnad som muskler, senor och bindvävnad.
  • Stelhet i muskler
  • Inskränkt rörlighet